Image by Brandi Redd

Toplumla Felsefe (P4C) Atölyesi

Açıklama


Topluluklar için felsefe, toplumsal ve bireysel gelişmeyi destekleyen bir programdır. Toplulukların insanların tarih boyunca sorguladığı kavramsal sorunlar ve sorularla topluluk içinde düşündükleri, sorguladıkları, tartıştıkları, paylaştıkları ve felsefe yaptıkları bir etkinliktir.
Hedef Kitle


12+ Yaş
Hedef Kazanımlar


  • Toplulukların düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sunar.

  • Toplulukların akıl yürütme, kavram oluşturma, bağıntı ve neden- sonuç ilişkisi kurma, varsayımsal düşünme, soyutlama becerilerini geliştirir.

  • Toplulukların iletişim becerilerini geliştirir.

  • Başkalarını etkin dinleme ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur.

  • Toplulukların sabır, kendine güven ve öz saygılarını geliştirir.

  • Toplulukların doğru ve nitelikli düşünme becerilerini geliştirir.
Malzeme / Materyal


Hikâye, animasyon kısa film, resim
Uygulama Süresi


60 dakikadır.