Image by ThisisEngineering RAEng

Robotik Kodlama Atölyesi

Açıklama


Bu eğitimde katılımcılar algoritma, akış şemaları, günlük hayat örnekleri, bilgisayarlı kodlama etkinlikleri ile kodlamanın temel mantığını, blok veya metin tabanlı programlama dillerini öğrenecek ve robotik üzerine çalışmalar yapacaklardır. Eleştirel, analitik, yaratıcı, ve esnek düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.
Hedef Kazanımlar


 • Algoritma tasarımı yapar.
 • Kodlama hakkında bilgi ve beceri kazanır.
 • Bilgisayar programlamanın temellerini açıklar.
 • Problem çözme süreçlerini uygular.
 • Problem çözme ve mantıksal sorgulama hakkında bilgi sahibi olur.
 • Problem çözme ve mantıksal sorgulama gerektiren etkinlikler uygular.
 • Programlama araçlarını ve uygulamalarını bilir.
 • Programlama dillerinin mantığını bilir.
 • Blok ve metin tabanlı kodlama araçlarını kullanır.
 • Blok ve metin tabanlı kodlama yapar.
 • Robot tasarım sürecini bilir.
 • Robotik set kullanımı bilir.
 • Probleme çözüm odaklı robot tasarımı yapar.
 • Kazanımlara uygun örnek projelerin tasarımını yapar.
Malzeme / Materyal


Diz üstü bilgisayar, tablet, projeksiyon, programlar, robotik setler