Image by The Climate Reality Project

Öğretmen Eğitimleri

Açıklama


Bu eğitimle öğretmenlere ve potansiyel öğretmenlere robotik kodlama, STEM, 3D modelleme,Web 2.0 araçları kullanımı hakkında bilgi sahibi olup sınıf ortamında etkili bir şekilde öğretmek için gereken becerileri ve bilgileri sağlamayı amaçlamaktayız.
Malzeme / Materyal


Bilgisayar, tablet, projeksiyon, robotik set, programlar, 3D yazıcı
Hedef Kazanımlar


 • Robotik kodlama alanında bilgi sahibi olur.
 • Robotik setlerini bilir.
 • Kodlama platformlarını bilir.
 • 3D modelleme programlarını bilir.
 • 3D model tasarlar.
 • Web 2.0 araçlarını bilir.
 • Web 2.0 araçlarını ihtiyaçlarına göre kullanır.
 • Bilgi Teknolojisi araçları ile bilgiye ulaşma, problem çözme, bilginin işlenmesi ve sunulması becerilerini kazanır.
 • Günlük hayatta bilgi teknolojisi ve araçlarını etkin olarak kullanır.
 • Web 2.0 araçlarını bilir ve kullanır.
 • Sanal sınıf kurup yönetir.
 • Online panosu oluşturur.
 • Kavram ve zihin haritası oluşturur.
 • Etkileşimli videolar, sunum ve resim hazırlar.
 • Grafik tasarım araçlarını kullanır.
 • STEM hakkında bilgi edinir.
 • Dünyadaki STEM uygulamalarını bilir.
 • Proje Tabanlı Öğrenme konusunda bilinçlenir.
 • Sorgulama Tabanlı Öğrenme konusunda bilinçlenir.
 • Üretim konusunda bilinçlenir.