Image by Clint Patterson

Maker - STEM Atölyeleri

Açıklama


Bu eğitim kapsamında katılımcılarla birlikte bütünleşik öğrenme modellerinden biri olan STEM yaklaşımı, STEM’le birlikte kullanılan öğrenme modelleri, disiplinler arasılık ve disiplinler arasılığı sağlamaya yönelik stratejiler ile proje üretimi hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Katılımcıların problem çözme, yaratıcı, esnek, analitik düşünme becerileri gelişecektir.
Hedef Kazanımlar


 • STEM hakkında genel bilgi edinir.
 • Dünyadaki STEM uygulamalarını bilir.
 • STEM Materyal Tanıtımı ve Laboratuvar Kurulumu konusunda bilinçlenir.
 • Bilimsel Bilgi ve Beceriler konusunu kavrar.
 • 5E Yaklaşımını kavrar.
 • Proje Tabanlı Öğrenme konusunda bilinçlenir.
 • Sorgulama Tabanlı Öğrenme konusunda bilinçlenir.
 • Modelleme konusunda bilinçlenir.
 • Bağlam Temelli Öğrenmeyi kavrar.
 • Maker kültürü hakkında genel bilgi edinir.
 • Dünyadaki maker hareketini bilir.
 • Proje Tabanlı Öğrenme konusunda bilinçlenir.
 • Sorgulama Tabanlı Öğrenme konusunda bilinçlenir.
 • Üretim konusunda bilinçlenir.
Malzeme / Materyal


Eğitici kutu ürünleri, projeksiyon, bilgisayar