Image by Bench Accounting

Kurumlar için Web 2.0 Uygulamaları

Açıklama


Web 2.0 Araçları ile proje ortakları arasında etkili bir iletişim ve işbirliği sağlar, proje aktiviteleri için yeni stratejiler ve öğrenme teorileri geliştirilmektedir. Bu eğitimle 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip, fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçiren bireyleri geliştirmek amaçlanmaktadır.
Hedef Kazanımlar


  • Bilgi Teknolojisi araçları ile bilgiye ulaşma, problem çözme, bilginin işlenmesi ve sunulması becerilerini kazanır.
  • Günlük hayatta bilgi teknolojisi ve araçlarını etkin olarak kullanır.
  • Web 2.0 araçlarını bilir ve kullanır.
  • Sanal sınıf kurup yönetir.
  • Online panosu oluşturur.
  • Kavram ve zihin haritası oluşturur.
  • Etkileşimli videolar, sunum ve resim hazırlar.
  • Grafik tasarım araçlarını kullanır.
  • Online içerik yazar.
Malzeme / Materyal


Bilgisayar, tablet, projeksiyon