iş görüşmesi

Kurum İçi Verimli Çalışma Atölyesi

Açıklama


Bu eğitim sonrasında yetişkin katılımcılar, kurum içerisinde daha verimli ve etkili çalışma prensipleriyle hareket edeceklerdir. Günümüzde pek çok nedenden dolayı kişiler yapmakta oldukları işlere yeterince kendilerini verememekte, iş arkadaşlarıyla uyumlu çalışamamakta ve işe gitmeleri çoğu zaman isteksiz bir şekilde gerçekleşmektedir. Verimli bir şekilde çalışma prensibine sahip olan kişiler, çalıştıkları kurum içerisinde doğru ve etkili bir şekilde hareket edebilmektedir. Bu eğitimle yetişkin katılımcıların kurum içerisinde gösterdikleri iş performansını, iş ortamındaki uyumu ve hem çalışanın hem de iş sahibinin işten sağlanan memnuniyet düzeyinin arttırılması amaçlanmaktadır.
Hedef Kitle


20+ Yaş
Hedef Kazanımlar


  • İş verimi ve kalitesi artar.
  • Kişilerin iş motivasyonları artar.
  • Kurum içi iletişim gelişir.
  • Grup çalışmasından katılımcı yüksek verim alır.
  • Kurum içinde olumsuzluklar veya terslikler karşısında profesyonellik artar.
Malzeme/ Materyal


Diz üstü bilgisayar, projeksiyon, kağıt, kalem, ip
Uygulama Süresi


5-5 ders olmak üzere 10 derstir. 2 gün sürmektedir.