Bilgisayarda Yazma

HAKKIMIZDA

inomaker bünyesindeki çalışmalar, ihtiyaca yönelik olarak farklı yaş gruplarındaki katılımcılara yönelik hazırlanılmakta ve uygulanılmaktadır. Katılımcılarımız kendi ihtiyaç, ilgi ve bireysel koşullarına göre katılım sağlamaktadır. Özgün olarak hazırlanan her atölyemiz, alanda uzman kişilerin engin deneyimi ve bilgi birikimiyle oluşturulmaktadır.

Atölye eğitimlerimiz iki farklı alanda faaliyet göstermektedir. Bu alanlardan ilki güncel, en son teknolojiyi, inovatif araçları, dijital prototipleme araçlarını kullanarak her şeyden bir şey üreten, satın almayıp yapan, atmak yerine tamir eden, kendine yeten kişileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bunları bire bir veya benzer bireylerden oluşan özel gruplar halinde, özgün ve kitleye özelleştirilebilen müfredatıyla yapmaktadır. Diğer alan ise kurumsal rehberlik, kişisel rehberlik, sosyal ve psikolojik problemler, yaratıcı ve farklı düşünmeyi yöntemleri, öğrenme psikoloji konularında yoğunlaşmaktadır. 

MİSYONUMUZ

 • Her yaş aralığından katılımcıların ihtiyaç duydukları ve ilgilendikleri eğitimsel desteği onlara en iyi şekilde sunmak,

 • Katılımcılarımıza eksiksiz ve hatasız bir şekilde hizmet vererek, onların hem yaşadıkları hem de yaşayacakları süreçlerde yetkin olmalarını sağlamak, 

 • Rehberlik anlayışımız doğrultusunda katılımcılarımızın kariyer yolculuğunda rehberlik etmek,

 • Atölye faaliyetlerini etkileşimli, en yüksek verimi alacak şekilde planlamak ve yürütmek,

 • Alan içerisindeki gelişmeleri yakından takip edilerek, hizmet içi eğitimin ön plan tutulması,

 • Alandaki güncel gelişmeleri hem çalışan personelimize hem de katılımcılarımıza yansıtmak,

 • Şirket kalite hedeflerimizin gözden geçirilebilir bir çerçevede, ölçülebilirliğinin ve uygulanabilirliğinin olmasını sağlamak.

VİZYONUMUZ

 • Doğru yaklaşımlar ile katılımcılarımızın hayat kalitelerini ve eğitim motivasyonlarını arttırmak, 

 • İlkeli bir şekilde teknolojiyi de yakından takip ederek yeni tekniklerle katılımcılarımıza her zaman en iyi hizmeti vermek, 

 • Çözüm odaklı yaklaşımımızla etki alanımızı genişleterek büyük kitlelere ulaşabilmek,

 • Hizmet alanlarımızı arttırarak eğitimi ve teknolojiyi bütünsel olarak ele almak,

 • Atölye faaliyetlerimizi geniş kitlelere sunmak.