Image by Brandi Redd

Çocuklarla Felsefe (P4C) Atölyesi

Açıklama


Bu eğitim kapsamında katılımcılar, düşünme eğitimi programlarından olan ve 50’ den fazla ülkede ortalama 60 yıldır uygulanan “Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi Programı” ile temel felsefi sorunları, sokratik yöntem yoluyla ele alarak eleştirel, yaratıcı, özenli ve iş birliği içinde düşünmeyi deneyimleyeceklerdir.
Hedef Kitle


4+ Yaş
Hedef Kazanımlar


 • Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir.

 • Eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.

 • Özenli ve işbirliğine dayalı düşünme becerilerini geliştirir.

 • Bağlantılı düşünme becerisini geliştirir.

 • Neden - sonuç ilişkisi kurabilmeyi sağlar.

 • Nitelikli düşünme becerilerini geliştirir.

 • Düşünceler üzerine düşünme becerisini geliştirir.

 • Aktif dinleme becerilerini geliştirir.

 • Özgüven gelişimini destekler.

 • Düşüncelerini ifade edebilmeyi ve düşüncelerine yöneltilen karşı düşünceleri kişisel algılamama becerisini kazandırır.

 • Sorgulamayı ve argüman geliştirme becerisini geliştirir.

 • Başka fikirleri dinleme ve saygı duyma becerisini geliştirir.
Malzeme / Materyal


Hikâye, animasyon kısa film, resim
Uygulama Süresi


4 ders saatidir.