Kentsel Mimarlık

Çocuk ve Mimarlık Atölyeleri

Açıklama


Bu eğitim çocukların görsel düşünme yoluyla öğrenme, problem çözmede yaratıcı seçenekler üretme ve iletişim becerilerinin geliştirip mimarî tasarım ve mimarlığa ilişkin bilgi ve beceri kazandırır. Bu eğitim çoklu zekâya dayalı, disiplinler arası bir programdır. Katılımcıların içinde bulundukları eğitim mekânlarını kendilerinin tasarlayabileceği, içinde yaşadıkları kültürel ve doğal dünyaya duyarlı bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Malzeme / Materyal


Kırtasiye ürünleri, projeksiyon, bilgisayar
Hedef Kazanımlar


  • Bütün ve parça ilişkisini açıklar.
  • Krokiyi bilir.
  • Kroki tasarlar.
  • Psikomotor becerilerini geliştirir.
  • Farklı dokuları bilir.
  • Maket tasarım sürecini açıklar.
  • Maket tasarlar.
  • Doğada bulanan yapıların mimarilerini açıklar.